business-mentor-01

Business mentoring

A Mentors and Partners által indított speciális üzletfejlesztési tevékenység elsősorban a hazai vállalkozói körnek biztosít komplex megoldást. A business mentoring alapvető célja, hogy az elsőszámú döntéshozó, a cégvezető vagy cégtulajdonos fejlesztésén keresztül hajtsa végre a konkrét vállalati fejlesztést. A business mentoring minden esetben igazodik az elsőszámú döntéshozó személyiségéhez, hiszen a cél nem az általánosságban értendő siker, hanem a megbízó által definiált siker elérése. A business mentoring program komplex fejlesztést biztosít a megbízó számára, általános elemei a következők: üzleti stratégia meghatározása, termékfejlesztés, menedzsment fejlesztés, imázs- és brandépítés/fejlesztés, képzések, szervezetfejlesztés, kommunikációs munkák (komplex PR, social media, hagyományos média megoldások). Természetesen, a program teljes egésze alatt biztosított a privát mentoring, amely a megbízó egyéni, üzleti és magánéleti fejlődését szolgálja.

A mentor

A Business mentor egy olyan üzletfejlesztési szakember, aki az üzletfejlesztési tanácsadás projektszemléletű, egzakt feladatvégrehajtását ötvözi a coaching emberközpontú szemléletével, így a megbízó fejlesztésén keresztül segít elérni a kitűzött üzleti célokat.

A mentornak így rendelkeznie kell üzletfejlesztési tanácsadói múlttal, de ezen túlmenően a coaching-hoz szükséges kompetenciákkal is. Az elnevezést kevesen használják még Magyarországon az üzleti életben, viszont nyugaton elterjedőben van. Azért hazánkban is egyre több fórumon – interaktív beszélgetések, konferenciák stb. – foglalkoznak e témakörrel, és ma már a prosperáló cégeknél nem egyszer találhatjuk magunkat szemben egy ilyen „belső emberrel”.

A business mentor tulajdonképpen a megbízó – cégvezető – közvetlen tanácsadója, aki üzletfejlesztési tapasztalatai alapján véghezviszi a konkrét üzletfejlesztési célt a cégnél, de úgy, hogy közben a megbízót coach-olja arra, hogy a fejlesztés lezárultával a cég továbbvitele megoldott legyen, a cégvezető saját kezében tudja tartani cégét. Ez egy 0-24 órás üzleti kapcsolat, ahol a cégvezető komplex fejlesztése áll a középpontban.

A fejlesztés során egy cég irányításához elengedhetetlen területek megismerése kerül fókuszba, mint:

 • Értékesítés irányítása/motivációs rendszerek megismerése
 • Üzleti pszichológiai rendszerek elsajátítása, alkalmazása
 • Vezetői kontrol rendszer kiépítése, megismerése, működtetése
 • Üzleti tervezés, stratégia építése
 • Kommunikációs stratégia/Kommunikációs sablonok
 • Magánélet fejlesztése
 • Személyiségfejlesztés
 • Cégvezetői image felépítése
 • Kapcsolatok kezelése, irányítása
business-mentor-02
business-mentor-03

A mentor munkája

A mentor célja egyszerű: megbízójának profittöbbletet kell termelnie, piaci pozícióját növelni kell, imázsát az elérni kívánt célok mentén fel kell építenie.. De mindezt úgy kell végrehajtani, hogy közben a megbízó személye olyan szintre fejlődjön, hogy a megnövekedett profitot termelő üzlet felett teljes mértékben diszponálni tudjon.

Éppen ezért a mentorral szembeni minimum elvárások:

 • üzleti stratégia felépítése, a megbízó személyes igényei
 • alapjánúkommunikációs tanácsadás, mind az üzleti mind a magánéletben
 • kontroling rendszer kiépítése, megbízónak történő átadása
 • értékesítési stratégia felépítése
 • piaci elemzések elkészítése
 • pszichológiai rendszerek működtetése

A mentor és mentoráltja

Alapvető ideológiánk, hogy a mentorációban csak a hosszútávú kapcsolatokban hiszünk. 2002 óta működöm Mentorként. Egy jó mentor a véleményem szerint nem rendelkezik élete során túl sok mentori megbízással, hiszen ha egy ilyen mély üzleti kapcsolatot felépít valaki az üzleti életben, akkor ragaszkodik ahhoz, a megbízó is ragaszkodik mentorához. Első megbízásom jelenleg is tart, 12. éve dolgozom együtt megbízómmal. 12 év alatt összesen 5 mentori megbízásom volt, de a „legfiatalabb” is már 1 éves időtartamú. Egy mentor pozíció nagy felelősséggel jár, csak limitált, jól átgondolt megbízói számmal lehet érdemben együtt dolgozni, hiszen a megbízók a mentor életének részévé válnak, és ez fordítva is igaz.

A Business mentor a legközvetlenebb üzleti partner, akivel megbízói szinte minden titkukat megbeszélik, hiszen minden történés, cselekedet, gondolat hatással van a megbízó üzletére, és a cél teljesen egyértelmű: a cégnek – megbízótól függően több cégnek – fejlődnie kell.

A mentor kiléte, a számára adott célok sosem nyernek publicitást, az információk többsége megbízó és mentora között marad.

business-mentor-04

Kezdjen el gépelni és üssön egy entert a kereséshez