management-academy-head-bg

Mentors and Partners Értékesítési képzések 2019-2020

Behaviour Based Business
Értékesítői képességek fejlesztése személyiségtípus ismeretek alapján.

A Mentors and Partners viselkedés alapú értékesítő képzések programja a résztvevők komplex személyiségtípusának beazonosítása alapján épül fel. Ezáltal a képzés során nem általános értékesítési tudást, megoldásokat ad, hiányosságokat, képességeket fejleszt, hanem konkrét, az adott értékesítési csapat személyiségéből adódó előnyöket/hiányosságokat definiálva ad valódi gyakorlati eszközrendszert a résztvevők kezébe. A képzés során meghatározásra kerül a résztvevők személyiségtípus profilja, csapattérképe is, melynek ismerete jelentős csapatépítő hatással bír, így az együttműködés hatékonyságát új szintre emeli. A képzés során a vezetők által irányított emberek, csapatok személyiségtípus elemzése is elkészül, így a megszerzett tudást azonnal, saját csapaton belül tudják érvényesíteni a motivációban, generációs konfliktusok kezelésében, a mindennapi munkában.

Alap információk

Intenzitás: 2-4 x 1 nap
Időtartam: 7 óra / nap
Résztvevők száma: 5-20 fő

1. Nap

Viselkedés alapú értékesítés

1.1. Személyiségtípusok beazonosítása az értékesítésben

 • Viselkedés alapú szituációs játékok,a 4 fő személyiségtípus bemutatása
 • 4 fő személyiségtípus tulajdonságainak komplex ismertetése
 • Saját személyiségtípusunk beazonosítása
 • Saját személyiségtípusunk komplex értelmezése (tesztek eredménye és értékelése)
 • Gyakorlati példák, szituációs játékok a személyiségtípusok beazonosítására

1.2. Döntési mechanizmusok elemzése

 • Uralkodó típus döntési mechanizmusának definiálása, komplex értelmezése
 • Önmegvalósító típus döntési mechanizmusának definiálása, komplex értelmezése
 • Emberközpontú típus döntési mechanizmusának definiálása, komplex értelmezése
 • Professzioanlista típus döntési mechanizmusának definiálása, komplex értelmezése
 • 4 fő személyiségtípus döntéshozatali mechanizmusának beazonosítása, befolyásolási pontjainak meghatározása
 • Szituációs játékok a döntéshozatali mechanizmus élesben történő definiálására

1.3. Álarc személyiség értelmezése, lebontása

 • Az álarcviselés jellemzői Magyarországon és az adott régióban
 • Az Álarc felismerése és kezelése
 • Az Álarc lebontásának értékesítési technikái, a valódi személyiség előhozatala
 • Az Álarcot viselő ember döntéshozatali mechanizmusa, befolyásolási pontjai
 • Gyakorlati példák, szituációs játékok az álarc felismerésére

1.4. Módosult személyiségek az értékesítési munkában

 • A bemódosult személyiség tárgyaláson történő feilsmerése
 • A bemódosulás döntéshozatali következményei
 • Gyakori értékesítői híbák a módosult személynek történő értékesítéskor
 • A személyiség módosulás jellemzői Magyarországon az értékesítőknél, ügyfeleknél
 • Gyakorlati példák, szituációs játékok a módosult személyiség beazonosítására, kezelésére

2. Nap

Gyakorlati értékesítés viselkedés alapú technológiával

A konkrét értékesítési tudásanyagot az 1.nap alkalmával elsajátított személyiségtípus ismeretekre alapozva oktatjuk a rendszerben. Vagyis értékesítési folyamatelemek már viselkedés alapon kerülnek megtanításra.

2.1. Fogyasztói piac bemutása

 • Fogyasztói piac változása a 2009-es válság hatására
 • Fizetőképesség/Megtakarításképesség alakulása Magyarországon
 • Potenciális ügyfélkörben bekövetkezett változások
 • Szituációs játékok, tanulságok a gyakorlatban.

2.2. Generációváltás

 • ’84-’96 között született generáció döntéshozatali mechanizmusának sajátosságai
 • ’84-’96 között született generáció bemutatása “színházi előadáson” keresztül
 • ’72-’84 között született generáció döntéshozatali mechanizmusának sajátosságai
 • ’72-’84 között született generáció bemutatása “színházi előadáson” keresztül
 • Értékesítési technikák az új generációk akvirálásához Magyarországon

2.3. Pre-sales (gyakorlatok)

 • Modern adatbázisépítés
 • “First call” (cold call)
 • Eljutás a döntéshozóhoz
 • Tárgyalásegyeztetés (potenciális ügyfél kiszűrése)

2.4. Main body (tárgyalás)

 • Uralkodó tárgyalás
 • Önmegvalósító tárgyalás
 • Emberközpontú tárgyalás
 • Professzionalista tárgyalás
 • Tárgyalási szituációs játékok

2.5. After sales

 • Uralkodó ügyfélkezelés
 • Önmegvalósító ügyfélkezelés
 • Emberközpontú ügyfélkezelés
 • Professzionalista ügyfélkezelés
 • Szituációs játékok ügyfélkezelésre, ajánlások megszerezésére

2.6. Kifogások vs valódi ügyfélproblémák

 • Kifogások és valódi ügyfélproblémák definiálása
 • Kifogások és valódi ügyfélproblémák közötti különbségek értelmezése
 • Kifogások személyiségtípusokra történő lefordítása
 • Kifogások döntéshozatali mechanizmusban történő irányítása
 • Konkrét kifogáskezelési, ügyfélprobléma megoldási gyakorlatok

3. Nap

Key account management

Az első két nap tapasztalatai illetve a megrendelő egyedi kérése alapján összeállított emelt szintű key account management képzés. Amíg az alapképzésben a viselkedés alapú megközelítésben a 4 fő személyiségtípusra koncentrál a program, addig az emelt szintű programban a 12 altípussal is kiegészül az értékesítési tudás, mely komplex, hosszú távú értékesítési kapcsolat kialakítására, fenntartására tanítja a résztvevőket.

4. Nap

Sales management

A képzés negyedik szintje az alaptudás és az ügyfelek felé történő értékesítés elsajátítása után a résztvevőket saját csapatuk kialakítására, fejlesztésére, motiválására képzi. A sales management képzés során az első három során begyűjtött tapasztalatok és tudás mellé, a megrendelő piacának komplex elemzése után meghatározott sajátosságok is beépítésre kerülnek a programba, így adva a gyakorlatban azonnal alkalmazható tudást a vezető kezébe.

Egyéni konzultációk igény szerint

Kezdjen el gépelni és üssön egy entert a kereséshez