MI A BUSINESS MENTORING?

A business mentoring feladata, hogy az elsőszámú döntéshozó által kijelölt cégfejlesztést komplexen támogassa, a fejlesztéshez szükséges valamennyi tanácsadói tevékenységet egy kézből vezérelve, a tulajdonos fejlesztésével karöltve oldja meg!

A business mentoring az üzletfejlesztési szakma legújabb, de már több, mint tíz éve alkalmazott professzionális fejlesztési megoldása. E speciális, komplex üzletfejlesztési forma nemzetközi szintű és hazai térnyerését elsősorban a business coachinggal és a hagyományos tanácsadási tevékenységgel szembeni elégedetlenség motiválta. A business mentoring ugyanis egyesíti e két terület előnyeit, egymásra építve, párhuzamosan alkalmazza azokat a partnerek üzleti sikerének érdekében.

A business mentoring számára alap kiindulási pont az elsőszámú döntéshozó: cégtulajdonos vagy elsőszámú vezető. Cégfejlesztést több módozatban végre lehet hajtani, de a mi számunkra az a legfontosabb, hogy az üzletfejlesztésben elért eredmények a partnereink számára legyenek tökéletesek. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy egy igazi elsőszámú döntéshozó akkor igazi menedzser, ha egyre nagyobb profitot akar termelni, így az üzletfejlesztésnek is ezt az igényt kell kielégítenie. Pedig partnereink céljai sok esetben jelentősen eltérnek egymástól. Van, aki számára, élete ezen szakaszában valóban a profitmaximalizálás a legfontosabb. Van, aki a profit megtermelése mellett jól akarja érezni magát saját cégében, azt akarja, hogy ő és kollégái szeressenek a cégnél dolgozni. Van, aki híres szeretne lenni. Van, akit a cég elindítása vonz, de amikor az operatív szervezéshez ér el a cég, ő már tovább akar haladni egy következő vállalkozásba. Van, aki a felépített cégében szeretne dolgozni. Van, aki alig várja, hogy kikerüljön a cég mindennapi körforgásából. Van, aki olyanra akarja építeni a cégét, hogy jó EXIT-et realizálhasson és van, aki sosem akarja eladni a cégét. Ezért is kiemelten fontos, hogy a business mentoring úgy „coachingolja” és úgy indít és visz véghez tanácsadói projekteket, vagyis úgy mentorál, hogy a partner maradéktalanul elérje célját, túlteljesítse azt!

 

A BUSINESS MENTORING MUNKAFOLYAMAT

A business mentoring komplex üzletfejlesztési megoldás. Szükség is van egy hazai vállalkozásnak erre a komplexitásra, hiszen ha az üzletfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat egy kézbe tudja összpontosítani, akkor jelentős költségmegtakarítással számolhat. Ráadásul mivel az ő egyéni stratégiája, ebből kifolyólag cége üzleti stratégiája a mentornál kerül definiálásra, így a mentor által vezényelt mentoring program minden fejlesztési program a partner egyéni célját szolgálja. A business mentoring programok az egyéni célokhoz igazodva, különböző módon épülnek fel, de vannak közös elemei. Minden esetben a tulajdonosi/vezetői célok definiálásával kezdődik, mely egy interaktív műhelymunka keretein belül történik. E célok meghatározása után megtörténik a célok szembesítése a partner képességeivel és adottságaival, az aktuális piaci lehetőségekkel – hazai és külföldi piacelemzés – és a jelenlegi szervezet alkalmasságának vizsgálatával. Ezeknek az információknak a felhasználásával pedig elkészül az üzletfejlesztési programterv, mely bemutatja a megbízó részére, hogy milyen szükséges üzletfejlesztési feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy az általa kijelölt célok teljesülni tudjanak.

A célok függvényében a business mentoring program tartalmazhat

  • Termékkoncepció kialakítását (a tulajdonos/ a cég tudásának termékké formálása, eladhatóvá alakítása)
  • Szervezetfejlesztési munkák (motivációs rendszer kialakítása, szervezeten belüli cserék, elbocsátások, felvételek kijelölése, szervezetfejlesztési programterv kialakítása)
  • Komplex toborzás és fejvadászat
  • Értékesítési szervezet felépítése, menedzselése, képzése
  • Menedzsment képzések, értékesítési képzések, csapatépítő foglalkozások, back-office képzések
  • Céges arculat kialakítása, módosítása, célcsoporthoz történő igazítása (logó, szlogen, dizájn, web kreatív, social media stb.)
  •  Kommunikációs munkák (tulajdonos brand-jének felépítése, PR anyagok elkészítése stb.)

Az egyes üzletfejlesztési szakterületekért a 10 fős nemzetközi csapaton belül az adott terület szakértői felelnek, házon belül ellátva valamennyi üzletfejlesztési feladatot, ezzel is biztosítva a koherens üzletfejlesztést.

Minden programunk tartalmazza az úgynevezett: privát tanácsadást, mely lehetővé teszi, hogy a tulajdonos/elsőszámú vezető a business mentoring folyamat alatt kérdezzen, tanácsot kérjen, egyeztessen a konzulenssel, mentorral.